Ochrana osobních údajů
Vaše osobní údaje chráním dle zásad a práv, která vycházejí z platné české a evropské legislativy (obecné nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679  o ochraně osobních údajů). Pokud jste mým zákazníkem, nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje a já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno jen na území EU.

1. Správce osobních údajů a jeho povinnosti

Ing. Jana Maralíková, Husova 7, 741 01 Nový Jičín, IČO 01900048

Provozuji webovou stránku www.janamaralikova.cz a určuji,  jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a pečlivě vybírám případné další zpracovatele, kteří mi budou pomáhat.

V případě vašich dotazů či připomínek mě můžete kontaktovat na emailu vizazistka@janamaralikova.cz.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

2. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Marketing – zasílání newsletterů

Poskytování služeb a prodej, plnění smlouvy

Vedení daňové evidence

Fotografická dokumentace a reference, živé akce, workshopy

3. Cookies

Cookies slouží pro měření návštěvnosti webu. Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

4. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

5. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup já a mí spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s., Facebook, Google

6. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu.

  • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
  • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, které vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
  • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
  • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
  • Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě.
  • Právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. 
  • V některých případech jsem ovšem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.
  • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případná pochybení napravit.

7. Mlčenlivost

Já i moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. 

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 5.4.2021. Jana Maralíková

Tento web používá cookies

Beru na vědomí